Mynd i'r prif gynnwys

Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant

Completion requirements
View all sections of the document

Mae'r ffeithlun yn dwyn yr enw 'Llesiant gwaith digidol'. Yna, mae wedi'i rannu'n ddwy golofn, yn nodi 'agweddau cadarnhaol' ac 'agweddau negyddol'. Dyma'r agweddau cadarnhaol: cyfathrebu gwell; cydweithio byd-eang; gweithio hyblyg; adnoddau i reoli llwyth gwaith; adnoddau i wneud pethau'n haws; creu hunaniaeth broffesiynol ar-lein gadarnhaol; cysylltiadau â rhwydweithiau proffesiynol/pwnc eraill. Dyma'r agweddau negyddol: gorlwytho digidol; gweithio bob amser (mynediad 24 awr); newidiadau i rolau/gweithgareddau swyddi; awtomateiddio tasgau (e.e. colli swydd); ergonomeg wael.