Mynd i'r prif gynnwys

Sesiwn 2: Unedau mesur

Completion requirements
View

Llun o thermomedr. Mae pedwar marc rhwng 300°C a 400°C, ac mae’r tymheredd gyferbyn â’r pedwerydd marc.