Mynd i'r prif gynnwys

Sesiwn 2: Unedau mesur

Completion requirements
View View all sections of the document

Llun o thermomedr. Mae pedwar marc rhwng 300°C a 400°C, ac mae’r tymheredd hanner ffordd rhwng y trydydd marc a’r pedwerydd.