Mynd i'r prif gynnwys

Sesiwn 2: Unedau mesur

Completion requirements
View

Siart milltiredd yn dangos y pellteroedd rhwng Caeredin, Birmingham, Caerdydd, Dover, Leeds, Lerpwl, Llundain, Manceinion, Newcastle a Chaerefrog. Mae’r pellter rhwng Caeredin a Chaerefrog wedi’i amlygu (186 o filltiroedd).