Mynd i'r prif gynnwys

Sesiwn 2: Unedau mesur

Completion requirements
View View all sections of the document

Llun o siwgr mewn clorian. Mae pedwar marc rhwng 100 g a 150 g, pob un yn cynrychioli 10 g arall. Mae’r nodwydd gyferbyn â’r pedwerydd marc.