Mynd i'r prif gynnwys

Sesiwn 2: Unedau mesur

Completion requirements
View View all sections of the document

Llun o rywun yn sefyll ar glorian. Mae naw marc rhwng 60 kg a 70 kg, pob un yn cynrychioli 1 kg arall. Mae’r nodwydd gyferbyn â’r pumed marc.