Mynd i'r prif gynnwys

Sesiwn 2: Unedau mesur

Completion requirements
View View all sections of the document

Llun o lythyr ar glorian. Mae naw marc rhwng 0 g a 100 g, pob un yn cynrychioli 10 g arall. Mae’r nodwydd gyferbyn â’r wythfed marc.