Mynd i'r prif gynnwys

Sesiwn 4: Trin data

Completion requirements
View

Llun o raddfa debygolrwydd. Mae’n llinell lorweddol: uwchben y llinell, mae’r label ‘Amhosibl’ ar y pen ar y chwith, a’r label ‘Sicr’ ar y pen ar y dde; islaw’r llinell, mae’r label ‘0’ ar y pen ar y chwith, mae’r label ‘ one divided by two ’ hanner ffordd, a’r label ‘1’ ar y pen ar y dde. Mae croes wedi’i labelu ‘(b)’ tua chwarter y ffordd ar hyd y llinell; mae ail groes, wedi’i labelu ‘(a)’ ac ‘(c)’, ar ben y llinell ar y dde.