Mynd i'r prif gynnwys

Ar frig y ddelwedd mae blwch yn cynnwys y geiriau: Camau datblygu gwybyddol Piaget. O'r blwch hwn ceir pedair saeth yn arwain at bedwar blwch yn cynnwys y testun canlynol. O'r chwith i'r dde: blwch 1: Synhwyraidd-weithredol (0–2 oed); blwch 2, Cynweithredol (2–7 oed); blwch 3, Gweithredu pendant (7–11 oed); blwch 4, Gweithredu ffurfiol (glasoed–oedolion). O dan bob blwch mae llun o blentyn. O dan flwch 1, plentyn yn cropian; blwch 2, plentyn tua 6 oed; blwch 3, plentyn 10 oed; blwch 4, person ifanc yn ei arddegau.