Mynd i'r prif gynnwys

Rheoli ymddygiad

Completion requirements

Diagram yw hwn sy'n dangos cartŵn o fachgen ifanc wedi'i amgylchynu gan labeli gwahanol. Gan ddarllen yn glocwedd o'r brig, y labeli yw:

 • Disgwyliadau
 • Anghenion corfforol/synhwyraidd
 • Hyder
 • Dealltwriaeth
 • Dirboenwyr emosiynol
 • Cydberthnasau
 • Hunansyniad
 • Sgiliau/Galluoedd
 • Sylw
 • Cyfleoedd
 • Hunan-barch
 • Galwadau
 • Profiad blaenorol
 • Lefelau datblygiad
 • Teulu
 • Personoliaeth