Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.5 Nodweddion ymddygiadol entrepreneuriaid

Caiff llawer o fusnesau gwledig, ond nid pob un ohonynt, eu hysgogi gan yr awydd i ddarparu gwasanaeth lleol, llwyddo ac adeiladu'r gymuned o'u cwmpas. Mae rhai o'r rhain yn fusnesau preifat sy'n anelu at wneud elw ac mae rhai yn perthyn i'r sector 'dielw' - sefydliadau gwirfoddol, cwmnïau buddiannau cymunedol, elusennau neu fentrau cymdeithasol. Wrth gwrs, rhaid i'r sefydliadau 'dielw' wneud arian, ond nid dyna yw eu prif nod a chaiff unrhyw elw dros ben ei fuddsoddi nôl yn y sefydliad fel arfer.

Efallai y bydd un syniad o entrepreneuriaeth yn apelio mwy atoch nag eraill, ac yn wir, efallai na fyddwch byth wedi ystyried eich hun yn entrepreneur (tan nawr). Beth bynnag fo'ch cymhelliad, Jeffrey Timmons o Sefydliad Technoleg Massachusetts wedi nodi rhai nodweddion allweddol sy'n ategu llwyddiant entrepreneuraidd, sy'n cynnwys:

 • cymhelliant ac egni
 • hunanhyder
 • lefel uchel o fentergarwch a chyfrifoldeb personol
 • locws rheoli mewnol
 • y gallu i ymdopi ag amwysedd ac ansicrwydd
 • lefel isel o ofn methiant
 • parodrwydd i gymryd risgiau cymedrol
 • ymglymiad hirdymor
 • arian fel ffon fesur nid dim ond nod
 • defnydd o adborth
 • datrys problemau'n barhaus mewn ffordd ymarferol
 • defnyddio adnoddau
 • safonau gwirfoddol.

Tasg 6: Rhinweddau entrepreneur

Pa rai o'r rhinweddau hyn sydd gennych chi eich hun? 'Does dim rhaid i chi feddu ar bob un ohonynt! I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch Beth sy'n gwneud entrepreneur [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ?.

Rhannwch eich syniadau ag entrepreneuriaid eraill yn eich rhwydweithiau lleol.