Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.5.1 Gwybodaeth Bellach

Gwrandewch ar Pam astudio entrepreneuriaeth [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ? Mae hon yn rhan o gyfres o recordiadau sy'n dilyn hynt entrepreneuriaid y byddwn yn eu hastudio drwy gydol y modiwl.

Os yw'r adran hon wedi bod yn ddefnyddiol i chi, efallai yr hoffech fwrw golwg ar yr adnodd hwn ar Argraffiadau entrepreneuraidd. Mae'n cynnwys fideo gan entrepreneur ifanc o'r Alban, Fraser Docherty, sy'n sôn am ei fusnes SuperJam. Neu rhowch gynnig ar uned OpenLearn Entrepreneurial behaviour.