Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

2.10 Crynodeb

Yn yr adran hon rydych wedi:

  • egluro eich syniad busnes a sut mae'n cyd-fynd â'ch ffordd o fyw wledig
  • pennu eich nodau busnes CAMPUS ar gyfer y tair i bum mlynedd nesaf
  • ystyried y strwythur mwyaf addas i'r cwmni
  • cwblhau ymarfer STEEP bach
  • nodi rhanddeiliaid eich busnes a faint o ddylanwad sydd ganddynt
  • deall eich amgylchedd cystadleuol drwy fodel pum grym Porter
  • adolygu'r broses o lunio strategaeth ac amlinellu opsiynau strategol eich busnes.

Nawr agorwch eich AGCB (neu lawrlwythwch y templed [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ) a myfyriwch ar y gweithgareddau a gwblhawyd yn yr adran hon. Adolygwch yr allbwn o bob gweithgaredd a chwblhewch y tri chwestiwn yn Adran 1 o'r AGCB, sy'n gofyn i chi grynhoi'r agweddau pwysicaf ar eich syniadau hyd yma.

GB093_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored