Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.10 Crynodeb

Yn yr adran hon rydych wedi:

  • egluro eich syniad busnes a sut mae'n cyd-fynd â'ch ffordd o fyw wledig
  • pennu eich nodau busnes CAMPUS ar gyfer y tair i bum mlynedd nesaf
  • ystyried y strwythur mwyaf addas i'r cwmni
  • cwblhau ymarfer STEEP bach
  • nodi rhanddeiliaid eich busnes a faint o ddylanwad sydd ganddynt
  • deall eich amgylchedd cystadleuol drwy fodel pum grym Porter
  • adolygu'r broses o lunio strategaeth ac amlinellu opsiynau strategol eich busnes.

Nawr agorwch eich AGCB (neu lawrlwythwch y templed [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ) a myfyriwch ar y gweithgareddau a gwblhawyd yn yr adran hon. Adolygwch yr allbwn o bob gweithgaredd a chwblhewch y tri chwestiwn yn Adran 1 o'r AGCB, sy'n gofyn i chi grynhoi'r agweddau pwysicaf ar eich syniadau hyd yma.