Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.10 Crynodeb

Yn yr adran hon rydych wedi:

  • egluro eich syniad busnes a sut mae'n cyd-fynd â'ch ffordd o fyw wledig
  • pennu eich nodau busnes CAMPUS ar gyfer y tair i bum mlynedd nesaf
  • ystyried y strwythur mwyaf addas i'r cwmni
  • cwblhau ymarfer STEEP bach
  • nodi rhanddeiliaid eich busnes a faint o ddylanwad sydd ganddynt
  • deall eich amgylchedd cystadleuol drwy fodel pum grym Porter
  • adolygu'r broses o lunio strategaeth ac amlinellu opsiynau strategol eich busnes.

Nawr agorwch eich AGCB (neu lawrlwythwch y templed [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ) a myfyriwch ar y gweithgareddau a gwblhawyd yn yr adran hon. Adolygwch yr allbwn o bob gweithgaredd a chwblhewch y tri chwestiwn yn Adran 1 o'r AGCB, sy'n gofyn i chi grynhoi'r agweddau pwysicaf ar eich syniadau hyd yma.