Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.4.12 Rhwydweithio

Gall rhwydweithio fod yn elfen hynod bwysig o hyrwyddo i fusnes bach. Mae llawer o grwpiau rhwydweithio ar waith ledled y wlad - mae rhai yn cyfarfod am frecwast, mae gan rai aelodaeth gyfyngedig, mae rhai yn glybiau cinio, ac mae eraill yn cyfarfod yn gymdeithasol gyda'r nos. Bydd y rhwydweithiau mwyaf poblogaidd yn wahanol yn dibynnu ar yr hyn y maent yn ei gynrychioli mewn perthynas â'u cefndir gwaith.

Mae llawer o berchnogion busnesau bach yn neilltuo llawer iawn o amser at 'rwydweithio', er enghraifft ar Facebook a Twitter. Mae rhywfaint o hyn yn hanfodol, ond mae'n bwysig bod yn glir ynghylch yr hyn yr ydych yn gobeithio ei gael o rwydweithio a beth mae pob rhwydwaith yr ydych yn rhan ohono yn ei ddarparu i chi.

Mae gwaith llawer o fusnesau gwledig yn cynnwys cyfarfod â phobl, mewn ffordd rithwir neu wyneb yn wyneb, a all leddfu teimladau o unigedd. Gall rhai busnesau, yn enwedig y rhai sydd wedi'u lleoli yn y cartref, gynyddu'r teimladau o unigedd gwledig. Mae'n bwysig cydnabod bod cysylltu â phobl eraill, yn ffurfiol neu'n anffurfiol, yn bwysig.

Nid oes rhaid i rwydweithio fod yn rhywbeth sychlyd a chanolbwyntio ar fusnes yn llwyr. Yn aml llunnir cyfeillgarwch gwych drwy rwydweithio. Byddwch yn ymwybodol o'ch angen a chynlluniwch eich rhwydweithiau i'w ddiwallu. Efallai y bydd yn rhaid i chi fynd i rai cyfarfodydd rhwydweithio i ganfod pa ddull sydd orau i chi.

Felly er bod rhwydweithio wedi cael ei gynnwys fel elfen o hyrwyddo, mae'n diwallu anghenion ehangach o lawer na hynny. Dangosir hyn gydag enghraifft o Dde-orllewin Lloegr, The Cheese Gig.