Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

3.4.12 Rhwydweithio

Gall rhwydweithio fod yn elfen hynod bwysig o hyrwyddo i fusnes bach. Mae llawer o grwpiau rhwydweithio ar waith ledled y wlad - mae rhai yn cyfarfod am frecwast, mae gan rai aelodaeth gyfyngedig, mae rhai yn glybiau cinio, ac mae eraill yn cyfarfod yn gymdeithasol gyda'r nos. Bydd y rhwydweithiau mwyaf poblogaidd yn wahanol yn dibynnu ar yr hyn y maent yn ei gynrychioli mewn perthynas â'u cefndir gwaith.

Mae llawer o berchnogion busnesau bach yn neilltuo llawer iawn o amser at 'rwydweithio', er enghraifft ar Facebook a Twitter. Mae rhywfaint o hyn yn hanfodol, ond mae'n bwysig bod yn glir ynghylch yr hyn yr ydych yn gobeithio ei gael o rwydweithio a beth mae pob rhwydwaith yr ydych yn rhan ohono yn ei ddarparu i chi.

Mae gwaith llawer o fusnesau gwledig yn cynnwys cyfarfod â phobl, mewn ffordd rithwir neu wyneb yn wyneb, a all leddfu teimladau o unigedd. Gall rhai busnesau, yn enwedig y rhai sydd wedi'u lleoli yn y cartref, gynyddu'r teimladau o unigedd gwledig. Mae'n bwysig cydnabod bod cysylltu â phobl eraill, yn ffurfiol neu'n anffurfiol, yn bwysig.

Nid oes rhaid i rwydweithio fod yn rhywbeth sychlyd a chanolbwyntio ar fusnes yn llwyr. Yn aml llunnir cyfeillgarwch gwych drwy rwydweithio. Byddwch yn ymwybodol o'ch angen a chynlluniwch eich rhwydweithiau i'w ddiwallu. Efallai y bydd yn rhaid i chi fynd i rai cyfarfodydd rhwydweithio i ganfod pa ddull sydd orau i chi.

Felly er bod rhwydweithio wedi cael ei gynnwys fel elfen o hyrwyddo, mae'n diwallu anghenion ehangach o lawer na hynny. Dangosir hyn gydag enghraifft o Dde-orllewin Lloegr, The Cheese Gig.

GB093_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored