Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.4.13 Model archwilio rhwydwaith

Mae'r model archwilio rhwydwaith yn ymarferol iawn. Mae'n dechrau o'r man lle rydych ar hyn o bryd. Fe'i cynlluniwyd i helpu perchnogion busnes i edrych ar y rhwydweithiau a ddefnyddiant a sut y byddant yn diwallu anghenion eu busnes. Gall y dadansoddiad hwn arwain at rwydweithio mwy penodol gyda diben clir mewn golwg a/neu edrych am rwydweithiau newydd sy'n diwallu eich anghenion yn fwy effeithiol. Gallwch ddod yn rhan o'r model unrhyw bryd.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigur 17 Diagram o'r model archwilio rhwydwaith

Cofnodir canlyniad y dadansoddiad hwn mewn tabl archwilio rhwydwaith. Mae hyn yn eich galluogi i weld ble mae'r bylchau yn y busnes neu'r anghenion personol y gellir eu diwallu drwy rwydweithiau. Mae'n eich galluogi chi i nodi a ddylech fynychu sawl rhwydwaith lle mae gan bob un yr un diben. Yna gallwch eu blaenoriaethu er mwyn gwella'r defnydd effeithiol ac effeithlon o'ch amser.

Tabl 6 The Cheese Gig
Grŵp Cynhyrchwyr Bwyd Blackdown HillsSWIRE /WIREEvery-womanMenywod mewn Busnes Caerwysg‘Taste of the West’Siambr Fasnach Gwlad yr Haf
Bwyd - rhanbarthol neu genedlaetholXX
Hyfforddiant a gwybodaethXXXXX
Profiad a rennirXX
Cyd-gymorthXX
YsbrydoliaethXX
Hwyl a chyfeillgarwchXX
GwerthiannauXX

Troednodyn  

Mae archwiliad rhwydwaith yn broses ailadroddol - mae angen i rwydwaith newid wrth i fusnes a pherchennog busnes ddatblygu. Mae'r model hwn yn sail dros adolygu mewn ffordd systematig. (© Ymgynghorwyr Rheoli KmG, 2007.)

Tasg 21: Dadansoddi rhwydweithio

Gweithiwch drwy'r camau hyn er mwyn gwneud y gorau o'ch rhwydweithio:

  1. Rhestrwch yr holl bethau yr ydych yn gobeithio eu cyflawni drwy rwydweithio. Gall hyn gynnwys ennill busnes, magu hyder, manteisio ar hyfforddiant a gwybodaeth, cyfeillgarwch a chymorth. Nid oes atebion anghywir.
  2. Rhestrwch eich rhwydweithiau cyfredol. Cofiwch gynnwys eich rhwydweithiau cymdeithasol hefyd - ffrindiau a theulu - yn ogystal ag unrhyw gyfarfodydd busnes a fynychir gennych. Gall rhai rhwydweithiau fod yn rhithwir, yn enwedig gyda'r holl flogiau ac ystafelloedd sgwrsio ar-lein a rhwydweithiau cymdeithasol ar-lein y gallwch fod yn rhan ohonynt.
  3. Cofnodwch y wybodaeth hon yn y Templed archwilio rhwydwaith [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] . Cofiwch ei adolygu er mwyn sicrhau bod eich rhwydweithiau yn unol ag amcanion eich busnes. Er enghraifft, nid oes diben mynd i grŵp mam a'i baban arall os ydych yn gwerthu ffyn cerdded!
  4. Adolygwch y tabl wedi'i gwblhau i weld a oes llawer o ddyblygu ac a oes unrhyw fylchau. A ydych yn cael yr holl bethau rydych am eu cael o rwydweithio? A ydych yn treulio amser ac yn gwario arian ar rwydweithiau sy'n dyblygu ei gilydd? Efallai y bydd yn rhaid i chi chwilio am rwydweithiau newydd i ddiwallu anghenion na chyfatebir ar hyn o bryd. Efallai y bydd yn rhaid i chi ganslo aelodaeth o rai rhwydweithiau eraill os ydynt yn dyblygu ei gilydd.