Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

3.4.2 Pris

Dyma'r unig ran o'r cymysgedd marchnata sy'n gwneud unrhyw arian! Yn y sector masnachol, mae'n rhaid i bris y cynnyrch neu'r gwasanaeth fod yn ddigon uchel i'r cyflenwr wneud arian ond yn ddigon isel i'r cwsmeriaid gredu eu bod yn cael gwerth eu harian. Mewn sefydliadau anfasnachol mae perthnasedd pris yn llai clir, er hynny mae'n amlwg bod proses gyfnewid yn digwydd a bod gan bobl ddisgwyliadau o'r cynnyrch neu'r gwasanaeth a ddarperir.

Nid yw'r opsiwn rhataf bob amser yn darparu gwerth da am arian. Fel busnes bach, peidiwch byth ag ystyried cystadlu yn erbyn prisiau sefydliadau mwy sydd â mwy o adnoddau. Yn wir, mae'r rhan fwyaf o gwsmeriaid yn barod i dalu ychydig mwy am gynnyrch os yw'r ansawdd yn ddigon uchel, ar yr amod nad yw'n afresymol o ddrud. Yn ystod trafodyn cyffredin, bydd darpar gwsmer yn asesu'r cynnyrch neu'r gwasanaeth ac yna'n ei gymharu â'r pris. Mewn ardaloedd gwledig, efallai y bydd yn rhaid iddynt ystyried costau eraill fel amser, treuliau teithio a chostau dosbarthu. Mae hyn yn golygu bod perchennog y busnes yn wynebu'r broblem o geisio penderfynu pa bris fydd yn darparu gwerth da am arian ym marn darpar gwsmeriaid gan sicrhau ar yr un pryd bod y cwmni yn gwneud digon o arian i dalu ei gostau a gwneud elw.

Y prif ddulliau prisio a ddefnyddir gan gwmnïau yw:

  • dulliau prisio ar sail costau
  • dulliau prisio ar sail cwsmeriaid
  • dulliau prisio ar sail cystadleuaeth
GB093_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored