Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.4.2 Pris

Dyma'r unig ran o'r cymysgedd marchnata sy'n gwneud unrhyw arian! Yn y sector masnachol, mae'n rhaid i bris y cynnyrch neu'r gwasanaeth fod yn ddigon uchel i'r cyflenwr wneud arian ond yn ddigon isel i'r cwsmeriaid gredu eu bod yn cael gwerth eu harian. Mewn sefydliadau anfasnachol mae perthnasedd pris yn llai clir, er hynny mae'n amlwg bod proses gyfnewid yn digwydd a bod gan bobl ddisgwyliadau o'r cynnyrch neu'r gwasanaeth a ddarperir.

Nid yw'r opsiwn rhataf bob amser yn darparu gwerth da am arian. Fel busnes bach, peidiwch byth ag ystyried cystadlu yn erbyn prisiau sefydliadau mwy sydd â mwy o adnoddau. Yn wir, mae'r rhan fwyaf o gwsmeriaid yn barod i dalu ychydig mwy am gynnyrch os yw'r ansawdd yn ddigon uchel, ar yr amod nad yw'n afresymol o ddrud. Yn ystod trafodyn cyffredin, bydd darpar gwsmer yn asesu'r cynnyrch neu'r gwasanaeth ac yna'n ei gymharu â'r pris. Mewn ardaloedd gwledig, efallai y bydd yn rhaid iddynt ystyried costau eraill fel amser, treuliau teithio a chostau dosbarthu. Mae hyn yn golygu bod perchennog y busnes yn wynebu'r broblem o geisio penderfynu pa bris fydd yn darparu gwerth da am arian ym marn darpar gwsmeriaid gan sicrhau ar yr un pryd bod y cwmni yn gwneud digon o arian i dalu ei gostau a gwneud elw.

Y prif ddulliau prisio a ddefnyddir gan gwmnïau yw:

  • dulliau prisio ar sail costau
  • dulliau prisio ar sail cwsmeriaid
  • dulliau prisio ar sail cystadleuaeth