Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

3.4.6 Lle

Gall eich lleoliad fod yn ffactor allweddol wrth ddatblygu busnes gwledig. Er enghraifft, mae Cymru’n enwog am ei chynhwysion artisan o ansawdd uchel. Fodd bynnag, gall cludo'r cynhyrchion i'r farchnad fod yn anodd iawn, ac yn ddrud, sy'n esbonio pam bod y mathau hyn o gynhyrchion Cymreig yn aml yn costio mwy.

Mae lleoliad yn hollbwysig i fusnes twristiaeth ac mae'n aml yn ganolog i unrhyw neges marchnata. Mae lle'n bwysig. Er enghraifft, mae llawer o fusnesau twristiaeth nid yn unig yn dibynnu ar harddwch naturiol ond yn creu pecyn lleol sy'n pwysleisio eu natur leol drwy ddefnyddio cynhwysion lleol neu gynhyrchion traddodiadol. Gall y gwerth hwnnw a roddir ar le gael ei ddefnyddio hefyd i werthu'r cynhyrchion lleol hynny mewn marchnadoedd byd-eang, er enghraifft, cig oen o fryniau Cymru.

Ar gyfer busnesau seiliedig ar wybodaeth, fel busnes Gwenllian, efallai bod lle yn llai perthnasol. Os ydych yn dibynnu ar seilwaith, fel cysylltedd digidol, efallai eich bod yn teimlo nad yw lleoliad yn bwysig. Fodd bynnag, gall busnesau gwybodaeth bwysleisio lleoliad hefyd. Er enghraifft, os ydych yn we-ddylunydd, gallech bwysleisio i gwsmeriaid lleol eich bod chi gerllaw, a phwysleisio i ddarpar gwsmeriaid mewn ardaloedd gwledig eraill eich bod yn deall anghenion busnesau gwledig.

GB093_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored