Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.4.7 Dosbarthu

Mae lle, yn gyffredinol, yn cyfeirio at y system ddosbarthu sy'n cyflenwi nwyddau neu wasanaethau i gwsmeriaid. Mae hyn yn cynnwys siopau ac archebu drwy'r post. Mae'r cysyniad o le hefyd yn cynnwys y mathau o gludiant a ddefnyddir, cyfleusterau storio a warysau, a'r defnydd o gyfanwerthwyr.

Bydd nifer y cyfryngwyr yn amrywio o ddiwydiant i ddiwydiant, ond bydd y pris terfynol i'r cwsmer yn uwch os bydd llawer o gyfryngwyr. Gall hyn olygu costau ychwanegol i fusnes gwledig oherwydd mae mwy o waith yn aml ac efallai y bydd mwy o bobl yn gysylltiedig â'r cynnyrch cyn iddo gyrraedd y cwsmer.

Yn aml iawn, y broblem sy'n wynebu cwmnïau bach newydd yw cael mynediad at sianeli dosbarthu (meddyliwch yn ôl i fodel pum grym Porter). Mae diffyg arbedion maint a'r pŵer bargeinio cysylltiedig, ac absenoldeb brand adnabyddus, yn cyfyngu'n ddifrifol ar eu pŵer o fewn y gadwyn gyflenwi.