Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

3.4.7 Dosbarthu

Mae lle, yn gyffredinol, yn cyfeirio at y system ddosbarthu sy'n cyflenwi nwyddau neu wasanaethau i gwsmeriaid. Mae hyn yn cynnwys siopau ac archebu drwy'r post. Mae'r cysyniad o le hefyd yn cynnwys y mathau o gludiant a ddefnyddir, cyfleusterau storio a warysau, a'r defnydd o gyfanwerthwyr.

Bydd nifer y cyfryngwyr yn amrywio o ddiwydiant i ddiwydiant, ond bydd y pris terfynol i'r cwsmer yn uwch os bydd llawer o gyfryngwyr. Gall hyn olygu costau ychwanegol i fusnes gwledig oherwydd mae mwy o waith yn aml ac efallai y bydd mwy o bobl yn gysylltiedig â'r cynnyrch cyn iddo gyrraedd y cwsmer.

Yn aml iawn, y broblem sy'n wynebu cwmnïau bach newydd yw cael mynediad at sianeli dosbarthu (meddyliwch yn ôl i fodel pum grym Porter). Mae diffyg arbedion maint a'r pŵer bargeinio cysylltiedig, ac absenoldeb brand adnabyddus, yn cyfyngu'n ddifrifol ar eu pŵer o fewn y gadwyn gyflenwi.

GB093_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored