Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.6 Crynodeb

Yn yr adran hon rydych wedi:

  • edrych ar bwy allai eich cwsmeriaid fod
  • ystyried y llwybr a ddefnyddir gan gwsmeriaid ar eu ffordd i brynu cynnyrch neu wasanaeth
  • ystyried pwysigrwydd ymchwil i'r farchnad a'r camau dan sylw
  • dadbacio'r cymysgedd marchnata ar gyfer eich busnes newydd mewn amgylchedd gwledig.

Nawr agorwch eich AGCB (neu lawrlwythwch y templed [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ) a myfyriwch ar y gweithgareddau a gwblhawyd yn yr adran hon. Adolygwch yr allbwn o bob gweithgarwch a chwblhewch y ddau gwestiwn yn Adran 2 o'r AGCB, sy'n ei gwneud yn ofynnol i chi grynhoi'r agweddau pwysicaf ar eich syniadau hyd yma.