Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

4.2 Transformation process

Mae'n hawdd gweld y trawsnewid mewn cynnyrch ffisegol, ond gall fod yn anoddach o ran gwybodaeth neu bobl.

Mae prosesau trawsnewid yn cynnwys:

  • newidiadau yn nodweddion ffisegol deunyddiau neu gwsmeriaid (e.e. ffrwyth yn troi'n jam)
  • newidiadau yn lleoliad deunyddiau, gwybodaeth neu gwsmeriaid (e.e. tacsi, gwasanaethau dosbarthu)
  • newidiadau ym mherchenogaeth deunyddiau neu wybodaeth (e.e. manwerthu)
  • storio neu gadw deunyddiau, gwybodaeth neu gwsmeriaid (e.e. gwasanaethau warysau)
  • newidiadau yn niben neu ffurf y wybodaeth (e.e. cynnig amserlen ar-lein)
  • newidiadau yng nghyflwr ffisiolegol neu seicolegol cwsmeriaid (e.e. rhywun sy'n rhoi gofal harddwch, rhywun sy'n trin gwallt, ysbyty neu feddyg).

Yn aml, caiff y tri math o fewnbwn (deunyddiau, gwybodaeth a chwsmeriaid) eu trawsnewid gan un sefydliad. Er enghraifft, mae tynnu arian o fanc yn cynnwys gwybodaeth am gyfrif y cwsmer, deunyddiau megis sieciau ac arian cyfred, a'r cwsmer.

Gellir categoreiddio'r math o drawsnewid fel a ganlyn:

  • gweithgynhyrchu - creadigaeth ffisegol cynhyrchion
  • cludiant - symud deunyddiau neu gwsmeriaid
  • cyflenwi - newid ym mherchenogaeth nwyddau
  • gwasanaeth - trin cwsmeriaid neu storio deunyddiau.

Fel arfer mae angen sawl proses drawsnewid wahanol er mwyn cynhyrchu nwydd neu wasanaeth. Gellir disgrifio'r broses drawsnewid gyffredinol fel y macro-weithrediad, a'r trawsnewidiadau manwl ynddo fel y micro-weithrediadau.

Tasg 24: Proses drawsnewid

Nodwch y prif adnoddau (mewnbynnau), y math o drawsnewid a'r prif allbynnau (nwyddau neu wasanaethau) ar gyfer pob un o'n cymeriadau yn yr astudiaeth achos. Cwblhewch y Tabl proses drawsnewid [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .

Gadael sylw

Dyma'r atebion:

Tabl 7
CymeriadMewnbynnauMath o drawsnewidAllbynnau
Euan

Haidd bragu, hopys, dŵr

Gwaith teuluol (a gwaith ychwanegol o bosibl) ar fferm

Cydberthynas â thrydydd parti, wrth lunio rhestr o gwsmeriaid drwy'r wefan, ac ati

Gweithgynhyrchu

Cludo/Cyflenwi: Dosbarthu drwy archebu drwy'r post, safleoedd manwerthu sy'n gwerthu alcohol i'w yfed oddi ar y safle

Gwasanaeth: Os yw'n prynu'n lleol.

Cwrw

Rhestr cwsmeriaid

Gwastraff organig ar gyfer ailgylchu?

Gwyneth

Ffrwythau, llysiau, siwgr, cyffeithyddion, cerbyd dosbarthu, stondin

Cydberthynas â busnes/rheolwyr swyddfa..

Gweithgynhyrchu

Cyflenwi: gwerthiannau uniongyrchol a gwerthiannau i fanwerthwyr

Gwasanaeth: mewn digwyddiadau bwyd lleol.

Jamiau, cyffeithyddion, siytnis.

Rhestri o gwsmeriaid a stocwyr

Julia

Cynhyrchion a gaiff eu cadw yn y siop, bwyd ffres a bwyd cwpwrdd storio, nwyddau haearn, papurau newydd

Yn gwirfoddoli i weithio.

Cyflenwi

Gwasanaeth

Gwerthiannau gyda digon o elw.
Gwenllian

Gwybodaeth ieithyddol (Cymraeg, Ffrangeg, Sbaeneg, Almaeneg a Saesneg)

Gwybodaeth am lunio cyrsiau iaith pwrpasol

Cysylltiadau AD cwmni

Cyfieithwyr arbenigol.

Cyflenwi: rhaglenni dysgu, gwasanaethau cyfieithu

Gwasanaeth: i fusnesau lleol a rhanbarthol.

Cyrsiau iaith pwrpasol

Episodau cyfieithu addasedig

Deunyddiau iaith

Tîm o arbenigwyr iaith

Rhestr o gwmnïau lleol a rhanbarthol..

Dafydd

Gwybodaeth am (ynni) adnewyddadwy ac ailgylchu (dŵr)

Gweithio mewn partneriaeth â'r sector hamdden a thwristiaeth.

Gweithgynhyrchu llety ecogyfeillgar

Dosbarthu gwasanaethau i gwsmeriaid ar leoliad.

Gosod llety gwyliau

DavidPren, offer, cyfarpar, cyfleusterau cludo.

Gweithgynhyrchu

Cludiant

Cyflenwi

Gwasanaeth.

Grisiau

Cynnyrch gwastraff wedi'i ailgylchu?