Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

4.3.4 Pa adnoddau?

Mae adnoddau allanol yr un peth i bob pwrpas: efallai y byddwch wedi cronni rhywfaint o arian ac wedi caffael rhywfaint o'r cyfarpar angenrheidiol eisoes.

Y cam cyntaf yw nodi'r hyn sydd ei angen arnoch. Yr ail gam yw nodi'r bylchau rhwng yr hyn sydd ei angen arnoch a'r hyn sydd gennych, a deall pam mae'n bwysig sicrhau yr ymdrinnir â hwy. Yn amlwg, os nad yw eich syniad yn hollol glir eto ac nad ydych eto wedi dechrau cynllunio na chymryd camau pendant tuag at weithredu eich syniad, bydd yn anodd bod yn fanwl gywir am hyn. Fodd bynnag, mae ceisio nodi'r tasgau sydd eu hangen a chael rhyw syniad o'r sgiliau sydd eu hangen er mwyn i'ch syniad ddod yn gynnyrch neu'n wasanaeth llwyddiannus, arloesol yn ffordd ragorol o sicrhau'r eglurder rydych yn ei geisio.

Cofiwch gynnwys y pethau sydd eu hangen arnoch oherwydd lle rydych yn byw hefyd. A oes angen pobl a all ategu eich angen i ofalu am eich teulu? A oes pryderon am ddiogelwch teithio, ac ati? Gwnewch nodyn o unrhyw broblemau fel hyn, nid o reidrwydd yn y tabl ond er mwyn sicrhau eich bod yn delio â hwy wrth i chi ddatblygu eich cynllun.

Tasg 26: Gofynion o ran adnoddau

Gwnewch restr o'ch gofynion o ran adnoddau cyhyd ag y gallwch ar y cam hwn gan ddefnyddio'r Tabl gofynion o ran adnoddau [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] . Peidiwch â phoeni os yw'n eithaf bras - gallwch ei ystyried eto yn nes ymlaen.

Os gallwch amcangyfrif gofynion ariannol pob adnodd yna gorau oll.

GB093_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored