Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

4.6 Crynodeb

Yn yr adran hon rydych wedi:

  • archwilio'r model trawsnewid o fewnbynnau i allbynnau a'r cylch gwerth menter estynedig
  • ystyried yr adnoddau sy'n ofynnol yn eich busnes newydd
  • deall bod a wnelo gallu â'r modd rydych yn defnyddio adnoddau
  • dechrau meddwl am gymhwysedd craidd eich menter newydd
  • cynnal eich dadansoddiad SWOT eich hun
  • edrych y tu hwnt i SWOT i weld manteision, anfanteision, temtasiynau ac amddiffyniadau.

Nawr agorwch yr AGCB (neu lawrlwythwch y templed [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ) a myfyriwch ar y gweithgareddau a gwblhawyd yn yr adran hon. Adolygwch yr allbwn o bob gweithgarwch a chwblhewch y cwestiynau yn Adran 3 o'r AGCB, sy'n ei gwneud yn ofynnol i chi gyfuno eich gweithgaredd a'ch syniadau hyd yma.