Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

5.3.4 Mantolen

Er nad ydym yn mynd i ymdrin â mantolenni yma yn fanwl - mae hynny'n rhywbeth y credir y dylai cyfrifydd ymdrin ag ef - bydd disgrifiad byr yn ddefnyddiol.

Mae mantolen yn mantoli neu'n cyfateb y ffynonellau cyllid â'r adnoddau a ariennir gan y ffynonellau cyllid hyn, ar un adeg benodol. Yr arfer yw paratoi un fantolen ar ddechrau cyfnod ariannol ac un arall ar y diwedd. Os yw gwerth net sefydliad yn cynyddu neu'n lleihau yn ystod y cyfnod hwnnw, caiff y gwahaniaeth ei esbonio yn ôl yr hyn y mae'r datganiadau llif arian parod ac elw a cholled yn ei ddweud wrthym am weithrediadau a chyllid yn ystod y flwyddyn. Felly mae'r fantolen, elw a cholled a llif arian parod i gyd yn gysylltiedig â'i gilydd.

GB093_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored