Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

5.3.4 Mantolen

Er nad ydym yn mynd i ymdrin â mantolenni yma yn fanwl - mae hynny'n rhywbeth y credir y dylai cyfrifydd ymdrin ag ef - bydd disgrifiad byr yn ddefnyddiol.

Mae mantolen yn mantoli neu'n cyfateb y ffynonellau cyllid â'r adnoddau a ariennir gan y ffynonellau cyllid hyn, ar un adeg benodol. Yr arfer yw paratoi un fantolen ar ddechrau cyfnod ariannol ac un arall ar y diwedd. Os yw gwerth net sefydliad yn cynyddu neu'n lleihau yn ystod y cyfnod hwnnw, caiff y gwahaniaeth ei esbonio yn ôl yr hyn y mae'r datganiadau llif arian parod ac elw a cholled yn ei ddweud wrthym am weithrediadau a chyllid yn ystod y flwyddyn. Felly mae'r fantolen, elw a cholled a llif arian parod i gyd yn gysylltiedig â'i gilydd.