Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

5.4 Crynodeb

Yn yr adran hon rydych wedi:

  • edrych ar yr heriau ariannol allweddol sy'n wynebu entrepreneuriaid heddiw
  • archwilio'r ffyrdd gwahanol niferus o godi arian ac wedi ystyried y rhai mwyaf priodol ar gyfer eich busnes
  • deall y gwahaniaeth ym mhob un o'r datganiadau ariannol allweddol sy'n ofynnol gan unrhyw fusnes, y datganiad llif arian parod, y cyfrif elw a cholled, y fantolen a datganiadau'r gyllideb
  • edrych ar ddadansoddiad o fantoli'r gyllideb yn seiliedig ar gostau sefydlog ac amrywiol
  • gweld sut y gall y datganiadau hyn helpu i reoli risg busnes.

Nawr agorwch yr AGCB (neu'r templed [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ) a myfyriwch ar y gweithgareddau a gwblhawyd yn yr adran hon. Adolygwch ganlyniad pob gweithgaredd ac atebwch y cwestiynau yn Adran 4 o'r AGCB. Er y bydd y gweithgareddau hyn yn cymryd peth amser i chi eu cwblhau, maent yn hanfodol wrth gynllunio blwyddyn gyntaf eich busnes. Bydd angen y wybodaeth hon a llawer mwy siŵr o fod ar fanc neu unrhyw ffynhonnell ffurfiol o arian ar gyfer eich busnes.