Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

6.1 Adolygu rhywfaint o gyngor ymarferol

Gan grynhoi'r hyn yr ydym wedi ei ddysgu, gallwn lunio rai negeseuon allweddol:

  • cael gweledigaeth strategol glir
  • gosod amcanion penodol
  • cynnal ymchwil i'r farchnad
  • llunio cynllun syml - rhagweld tair blynedd ymlaen llaw
  • dadansoddi cyfyngiadau o ran amser a chyfyngiadau personol - datrys unrhyw anghydfodau, e.e. plant, gwyliau, oriau gwaith, ardaloedd gweithio, salwch yn y teulu neu eich salwch chi
  • ystyriwch yr unigedd gwledig - systemau cymorth, seilwaith gan gynnwys band eang ac ati materion diogelwch personol, teithio
  • dod o hyd i rwydweithiau lleol - grwpiau, cyngor, cymorth, arian - beth sydd ar gael?
  • gweithio gyda mentor neu gefnogwr os yw'n bosibl
  • penderfynwch fynd amdani!

Rydych wedi ystyried yr holl elfennau hyn, weithiau ar ffurf ychydig yn wahanol, a chi sy'n penderfynu pa rannau o'r cyngor a roddwyd yma sy'n bwysig i chi.

Wrth i chi gwblhau'r AGCB, ystyriwch y materion hyn drosoch eich hun. Cofiwch fod yn rhaid i'ch nodau personol fod yn unol â'ch nodau busnes er mwyn i'r fenter newydd roi boddhad i chi.

Pob lwc!

Dywedwch wrthym am eich profiad o astudio'r cwrs hwn

Hoffem gael unrhyw adborth y gallwch ei roi i ni ar eich profiad o astudio'r cwrs hwn gan y bydd yn cyfrannu at ddatblygiadau'r cwrs yn y dyfodol ac yn helpu i wella'r profiad i fyfyrwyr newydd. Os oes gennych ychydig funudau i gwblhau ein ffurflen werthuso ar-lein byddem yn ddiolchgar iawn. Caiff unrhyw sylwadau a wnewch eu cadw'n gyfrinachol.

Ffurflen werthuso ar-lein [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]