Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

6.1 Adolygu rhywfaint o gyngor ymarferol

Gan grynhoi'r hyn yr ydym wedi ei ddysgu, gallwn lunio rai negeseuon allweddol:

  • cael gweledigaeth strategol glir
  • gosod amcanion penodol
  • cynnal ymchwil i'r farchnad
  • llunio cynllun syml - rhagweld tair blynedd ymlaen llaw
  • dadansoddi cyfyngiadau o ran amser a chyfyngiadau personol - datrys unrhyw anghydfodau, e.e. plant, gwyliau, oriau gwaith, ardaloedd gweithio, salwch yn y teulu neu eich salwch chi
  • ystyriwch yr unigedd gwledig - systemau cymorth, seilwaith gan gynnwys band eang ac ati materion diogelwch personol, teithio
  • dod o hyd i rwydweithiau lleol - grwpiau, cyngor, cymorth, arian - beth sydd ar gael?
  • gweithio gyda mentor neu gefnogwr os yw'n bosibl
  • penderfynwch fynd amdani!

Rydych wedi ystyried yr holl elfennau hyn, weithiau ar ffurf ychydig yn wahanol, a chi sy'n penderfynu pa rannau o'r cyngor a roddwyd yma sy'n bwysig i chi.

Wrth i chi gwblhau'r AGCB, ystyriwch y materion hyn drosoch eich hun. Cofiwch fod yn rhaid i'ch nodau personol fod yn unol â'ch nodau busnes er mwyn i'r fenter newydd roi boddhad i chi.

Pob lwc!

Dywedwch wrthym am eich profiad o astudio'r cwrs hwn

Hoffem gael unrhyw adborth y gallwch ei roi i ni ar eich profiad o astudio'r cwrs hwn gan y bydd yn cyfrannu at ddatblygiadau'r cwrs yn y dyfodol ac yn helpu i wella'r profiad i fyfyrwyr newydd. Os oes gennych ychydig funudau i gwblhau ein ffurflen werthuso ar-lein byddem yn ddiolchgar iawn. Caiff unrhyw sylwadau a wnewch eu cadw'n gyfrinachol.

Ffurflen werthuso ar-lein [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored