Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant
Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

7.2 Hygyrchedd yn y gwaith

Mae hygyrchedd yn golygu pethau gwahanol i bobl wahanol, felly beth am i ni ddechrau'r adran hon drwy ymchwilio i'ch dealltwriaeth o'r term?

Gweithgaredd 16 Beth mae hygyrchedd yn ei olygu i chi?

Timing: Caniatewch tua 10 munud

Treuliwch ychydig funudau yn nodi'r geiriau yr ydych chi'n eu cysylltu â hygyrchedd yn y gwaith. Ceisiwch feddwl am o leiaf un, ond dim mwy na deg.

Yna dewiswch eich hoff air – yr un sy'n disgrifio orau beth mae hygyrchedd yn ei olygu i chi.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Trafodaeth

Dengys Ffigwr 11 gwmwl geiriau yn cynnwys rhai geiriau cyffredin sy'n ymwneud â hygyrchedd.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigwr 12 Geiriau sy'n ymwneud â hygyrchedd.

A ydych chi'n meddwl am hygyrchedd mewn perthynas â gwaredu rhwystrau corfforol, neu a oeddech yn ei ystyried o ran safonau defnyddioldeb gwefan, er enghraifft? Mewn byd gweithio hybrid, mae'r ddau yn bwysig.

Dyma un diffiniad o hygyrchedd:

Accessibility is about removing barriers from a workplace or work function, so that everyone has equal access to the location, tools and tasks required to perform their role.

(Office Reality, 2022)

Mae gan eich sefydliad ddyletswydd foesegol i sicrhau nad oes unrhyw un yn cael ei eithrio rhag cymryd rhan weithredol ym mywyd gwaith, a dyletswydd gyfreithiol i wneud 'addasiadau rhesymol' ar gyfer staff ac ymgeiswyr swyddi anabl (gweithwyr posibl). Gallai archwilio'r dyletswyddau hynny yn fanwl fod yn gam sylweddol ynddo'i hun – y nod yma yw crynhoi agweddau allweddol ar hygyrchedd mewn cyd-destun gweithio hybrid, a'ch darparu chi â dolenni at adnoddau mwy manwl y gallwch eu harchwilio yn eich amser eich hun.