Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer arwain
Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer arwain

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.3 Cydweithio’n well

Gellir ystyried twf timau dosranedig, timau gwasgaredig a gweithio o bell yn ddatblygiad cyffrous, a gellir ystyried gweithio o bell yn ddatblygiad cyffrous, gan awgrymu rhyngwladoli a hyblygrwydd mewn sefydliadau. Dangosir potensial timau cydweithredol ar-lein yn y fideo nesaf sy’n dangos côr rhithiol o 300 o bobl mewn 15 gwlad wahanol. Mae hyn yn brawf ei bod hi’n bosibl creu harmonïau a chynnyrch hyfryd wrth gydweithio mewn tîm gwasgaredig.

‘Bridge Over Troubled Water’, Fersiwn Quarantine Choir [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]