Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi
Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

1 Pam gwneud hynny?

1.1 Cyflwyniad

Recent findings show that volunteers report higher ratings on the measures of life satisfaction, happiness, and feeling that the things they do in life are worthwhile. Last year the number of people volunteering at least once a month rose to 29%, which may be thanks in part to the high profile volunteering received during the 2012 London Olympic Games.

Jennie Rayner, CSV Communications Officer, 2014

Mae gwirfoddoli yn amlwg yn faes pwysig, a gall gyfrannu at feithrin sgiliau er mwyn gwella cyflogadwyedd.

Gall y cyfleoedd ar gyfer gwirfoddoli amrywio'n fawr. Roedd Gemau Olympaidd 2012 yn dibynnu ar 70,000 o wirfoddolwyr, a gall gwirfoddoli hefyd olygu, er enghraifft, garddio ar gyfer hen wraig unwaith yr wythnos.

Bydd unrhyw waith gwirfoddol yn helpu i feithrin y sgiliau i wella eich cyflogadwyedd, ond os nad ydych eisoes yn gwneud hynny, mae'n werth cymryd amser i asesu'r hyn sydd gennych i'w gynnig a'r hyn fyddai fwyaf addas ar eich cyfer. Po fwyaf brwdfrydig ac ymroddedig y byddwch, y mwyaf tebygol y byddwch o wella eich rhagolygon swydd.

Os ydych eisoes yn gwneud gwaith gwirfoddol, ond eich bod am ystyried sut i'w ddefnyddio i wella eich rhagolygon swydd, yna defnyddiwch Adrannau 4-7.

CYM-VOL_1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored