Free courses

Produced by The Open University, a world leader in open and distance learning, all OpenLearn courses are free to study. We offer nearly 1000 free courses across 9 different subject areas. Our courses are available to start right away.

  • All topics
Grid List Results: 137 items
Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant free course icon level 1: introductory icon

Money & Business

Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant

Sut mae eich gweithlu yn teimlo? Pa effaith gafodd y 'newid i weithio ar-lein' ar ôl COVID-19, a'r ymarfer a phrosesau sydd wedi dilyn, ar lesiant staff? Bydd y cwrs hwn yn archwilio'r hyn a olygir gan lesiant yn y gweithle mewn byd gweithio hybrid - pwy sydd â'r cyfrifoldeb ohono, yr heriau a wynebir wrth ei greu a'i gynnal, a'r buddiannau i'ch...

Free course
12 hrs
Leadership for inclusion: thinking it through free course icon level 3: advanced icon

Education & Development

Leadership for inclusion: thinking it through

This course will help you to think about your professional educational situation and the ways in which you can develop your practices alongside others. It will provide you with a better understanding of competing values within the school system and how to identify and build upon opportunities to lead and collaborate in this context. You will ...

Free course
8 hrs
Leadership for inclusion: what can you do? free course icon level 3: advanced icon

Education & Development

Leadership for inclusion: what can you do?

This course will help you to develop your understanding of how to promote and support learning for all, within classrooms with a diverse student and staff population. It will encourage you to embrace your own capacity to lead at any level of an organisation. You will explore the tensions around collective responses and individualised challenges,...

Free course
9 hrs
Gweithio hybrid: dechrau yn y gweithle free course icon level 1: introductory icon

Money & Business

Gweithio hybrid: dechrau yn y gweithle

Gall dechrau mewn gweithle newydd – p'un ai dyna eich swydd gyntaf 'go iawn' ar ôl gorffen eich addysg, neu'r cam nesaf yn natblygiad eich gyrfa – fod yn gyffrous ac yn frawychus. Os mai sefydliad hybrid ydyw, a bod eich diwrnod cyntaf mewn lleoliad anghysbell yn hytrach na gweithle ffisegol, gall hynny fod hyd yn oed yn fwy dryslyd. Nod y cwrs...

Free course
7 hrs
Gweithio hybrid: cynllunio ar gyfer y dyfodol free course icon level 1: introductory icon

Money & Business

Gweithio hybrid: cynllunio ar gyfer y dyfodol

Oherwydd pandemig COVID-19 yn 2020, bu rhaid i sefydliadau gynllunio ac addasu o fewn wythnos er mwyn symud eu gweithlu cyfan bron i weithio o bell, ac roedd yn rhaid i'r rheini a oedd yn gorfod aros 'ar y safle’ roi mesurau diogelwch ar waith yn gyflym. Roedd hwn yn ymateb byd-eang digynsail na fyddai llawer o sefydliadau wedi'u rhagweld a bu ...

Free course
12 hrs