Free courses

Produced by The Open University, a world leader in open and distance learning, all OpenLearn courses are free to study. We offer nearly 1000 free courses across 9 different subject areas. Our courses are available to start right away.

  • All topics
Grid List Results: 138 items
Copyrighted Icon
Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer arwain free course icon level 1: introductory icon

Money & Business

Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer arwain

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi adfyfyrio ar bwy ydych chi fel arweinydd hybrid a sut rydych chi eisiau datblygu. Bydd yn eich helpu i ddeall sut i ddangos empathi â'ch gweithlu a sut i addasu eich sgiliau cyfathrebu wrth weithio yn y swyddfa ac wrth weithio o bell. Bydd yn eich annog i ddechrau meddwl sut y gallwch ysgogi eich gweithle i ...

Free course
10 hrs
Copyrighted Icon
Introduction to business agility free course icon level 1: introductory icon

Money & Business

Introduction to business agility

This short course is designed for anyone leading change in their organisation at any level. It provides an introduction to core principles of business agility, with practical exercises, and is a base that can be built on with reference to the associated textbook and global public community of practice.

Free course
2 hrs
Copyrighted Icon
Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol free course icon level 1: introductory icon

Money & Business

Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol

Achosodd pandemig COVID-19 i sawl sefydliad orfod newid ffordd o weithio'r gweithlu, a hynny o bell, yn gyflym iawn yn 2020. Mae'r weithred o ddychwelyd i arferion gweithio mewn swyddfa cyn y pandemig wedi bod yn araf, gyda sawl sefydliad nawr yn awyddus i weithio mewn modd hyblyg. Mae gweithio hybrid, er hynny, yn cyflwyno heriau newydd sy'n ...

Free course
21 hrs
Copyrighted Icon
Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant free course icon level 1: introductory icon

Money & Business

Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant

Gan ystyried bod ansawdd profiad eich myfyrwyr prifysgol yn dechrau gydag ansawdd y gwasanaeth a ddarperir gan staff y brifysgol, ydy'r gweithle yn eich SAU yn llwyddo? Pa effaith gafodd y 'newid i weithio ar-lein', a'r ymarfer a phrosesau sydd wedi dilyn, ar lesiant staff? Bydd y cwrs hwn yn archwilio'r hyn a olygir gan lesiant yn y gweithle ...

Free course
12 hrs
Copyrighted Icon
Gweithio hybrid: dechrau yn y gweithle free course icon level 1: introductory icon

Money & Business

Gweithio hybrid: dechrau yn y gweithle

Gall dechrau mewn gweithle newydd – p'un ai dyna eich swydd gyntaf 'go iawn' ar ôl gorffen eich addysg, neu'r cam nesaf yn natblygiad eich gyrfa – fod yn gyffrous ac yn frawychus. Os mai sefydliad hybrid ydyw, a bod eich diwrnod cyntaf mewn lleoliad anghysbell yn hytrach na gweithle ffisegol, gall hynny fod hyd yn oed yn fwy dryslyd. Nod y cwrs...

Free course
7 hrs
Copyrighted Icon
Gweithio hybrid: cynllunio ar gyfer y dyfodol free course icon level 1: introductory icon

Money & Business

Gweithio hybrid: cynllunio ar gyfer y dyfodol

Oherwydd pandemig COVID-19 yn 2020, bu rhaid i sefydliadau gynllunio ac addasu o fewn wythnos er mwyn symud eu gweithlu cyfan bron i weithio o bell, ac roedd yn rhaid i'r rheini a oedd yn gorfod aros 'ar y safle’ roi mesurau diogelwch ar waith yn gyflym. Roedd hwn yn ymateb byd-eang digynsail na fyddai llawer o sefydliadau wedi'u rhagweld a bu ...

Free course
12 hrs