Mynd i'r prif gynnwys

Dwy botel o cola. Mae un yn cynnwys 2 litr ac yn costio 64 ceiniog. Mae’r llall yn cynnwys 3 litr ac yn costio 99 ceiniog.

 10.5 Ffyrdd eraill o gymhwyso cymhareb