Mathemateg Pob dydd 2
Mathemateg Pob dydd 2

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 2

11 Fformiwlâu

Described image
Ffigur 27 Fformiwlâu

Cyn dechrau ar y pwnc hwn, mae angen ichi ddysgu am y drefn y mae angen ichi wneud adio, tynnu, lluosi a rhannu ynddi. Ydych chi erioed wedi gweld cwestiwn fel yr un isod ar y cyfryngau cymdeithasol?

Described image
Ffigur 28 Cyfrifiad yn defnyddio’r pedwar gweithrediad

Fel arfer, rhoddir amrywiaeth fawr o atebion gan wahanol bobl. Ond sut allai cyfrifiad mor syml achosi cymaint o ddryswch? Mae’n ymwneud â’r drefn rydych yn gwneud y cyfrifiadau ynddi.

 • Os ewch o’r chwith i’r dde:
  • 7 + 7 = 14
  • 14 ÷ 7 = 2
  • 2 + 7 = 9
  • 9 × 7 = 63
  • 63 − 7 = 56

Gwiriwch hyn ar gyfrifiannell a byddwch yn gweld mai 50 yw’r ateb cywir. Sut ydych chi’n cyrraedd yr ateb hwn? Mae’n rhaid ichi ddefnyddio’r drefn weithrediadau gywir, a elwir weithiau CORLAT.

FSM_2_WELSH

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.