Mathemateg Pob dydd 2
Mathemateg Pob dydd 2

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 2

2.1 Cyfrifiadau gyda rhifau mawr

Y ffordd orau i arfer â’r mathau hyn o gyfrifiadau yw mynd at enghraifft yn syth.

Enghraifft: Cyfrifiadau gyda rhifau mawr

Cyfrifwch gyfanswm poblogaeth Malta (0.4 miliwn) a Chyprus (1.2 miliwn).

Dull 1

Gweithio yn y ffurf gryno:

 • 1.2 + 0.4 = 1.6 miliwn

Dull 2

Ysgrifennu’r rhifau’n llawn:

 • 1 200 000 + 400 000 = 1 600 000 (1.6 miliwn)

Gweithgaredd 7: Cyfrifiadau gyda rhifau mawr

 1. Cyfrifwch gyfanswm trosiant cwmni Cambria Trading am y chwarter cyntaf (3 mis).

Tabl 3 Trosiant Cambria Trading

MisElw (£ miliwn)
Ionawr1.2
Chwefror0.9
Mawrth0.85
Ebrill1.1
Mai1.02
Mehefin0.87
Gorffennaf1.19
Awst0.98
Medi1.05
Hydref1.08
Tachwedd1.8
Rhagfyr1.65
 1. Cyfrifwch drosiant y chwarter olaf.

 2. Cyfrifwch y gwahaniaeth mewn trosiant rhwng y chwarter cyntaf a’r chwarter olaf.

 3.  

  • a.Ym mha fis cafwyd y trosiant mwyaf?

  • b.Ym mha fis cafwyd y trosiant lleiaf?

  • c.Beth yw’r gwahaniaeth rhwng y trosiant mwyaf a’r trosiant lleiaf?

Ateb

 1. Elw yn y chwarter cyntaf 1.2 + 0.9 + 0.85 = £2.95 miliwn

 2. Elw yn y chwarter olaf 1.08 + 1.8 + 1.65 = £4.53 miliwn

 3. Y gwahaniaeth yw 4.53 − 2.95 = £1.58 miliwn

 4.  

  • a.Cafwyd y trosiant mwyaf ym mis Tachwedd sef £1.8 miliwn.

  • b.Cafwyd y trosiant lleiaf ym mis Mawrth sef £0.85 miliwn.

  • c.Y gwahaniaeth yw 1.8 − 0.85 = £0.95 miliwn.

Crynodeb

Yn yr adran hon, rydych wedi dysgu sut i:

 • ysgrifennu rhifau mawr yn llawn ac mewn ffurfiau cryno

 • talgrynnu rhifau mawr
 • adio a thynnu rhifau mawr.
FSM_2_WELSH

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.