Mathemateg Pob dydd 2
Mathemateg Pob dydd 2

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 2

3.1 Talgrynnu i ryw radd o gywirdeb

Gwyliwch y fideo byr isod i weld enghraifft o sut i dalgrynnu i 1, 2 a 3 lle degol.

Download this video clip.Video player: s1_3.1_rounding.mp4

Gellir defnyddio talgrynnu pan ofynnir ichi roi ateb i radd benodol o gywirdeb. Yr enw ar hyn yw talgrynnu i leoedd degol. Yn y fideo hwn, byddwch yn edrych ar sut i dalgrynnu i un, dau a thri lle degol.

Cymerwch y rhif 25.782. Sut fyddech chi’n ysgrifennu hwn wedi’i dalgrynnu i un lle degol? Dyma’r lle degol cyntaf. Wedi’i dalgrynnu i 1 lle degol, gallai’r rhif fod yn 25.7 neu’n 25.8. Edrychwch ar y digid nesaf at y rhif 7. Os yw’r rhif hwn yn hafal â neu’n fwy na 5, adiwch un arall. Os yw’n llai na 5, gadewch ef. Yn yr achos hwn, mae 8 yn fwy na 5, felly ein rhif wedi’i dalgrynnu i 1 lle degol yw 25.8.

Nawr, dewch inni dalgrynnu rhif i ddau le degol. Un enghraifft gyffredin o wneud hyn mewn bywyd pob dydd yw wrth ymdrin ag arian. Pe baech chi mewn bwyty ac angen rhannu bil o £87.95 rhwng tri pherson, byddech chi’n cyfrifo’r rhannu yn gyntaf. £87.95 wedi’i rannu â 3 yw £29.3166667. Yn amlwg, ni allwch dalu’r union swm hwn. Felly faint fyddech chi’n talu pe bai’r swm i bob person wedi’i dalgrynnu i ddau le degol?

Dyma’r ail le degol. Edrychwch ar y rhif nesaf ato. Ydi’n fwy neu’n hafal i 5? Mae 6 yn fwy na 5, felly mae angen ichi adio 1. Y swm i’w dalu yw £29.32 ceiniog.

Dewch inni roi cynnig ar enghraifft arall. Sut fyddech chi’n talgrynnu’r rhif 35.496 i ddau le degol? Dyma’r ail le degol. Edrychwch ar y rhif nesaf ato. Mae 6 yn fwy na 5, felly mae angen ichi adio un arall. Yn yr achos hwn, y rhif wedi’i dalgrynnu fyddai 35.50.

Allwch chi dalgrynnu i dri lle degol? Rhowch gynnig ar y rhif hwn: 412.5762. Y rhif nesaf at y trydydd lle degol yw 2, sy’n llai na 5. Mae hyn yn golygu mai’r rhif wedi’i dalgrynnu’n gywir yw 412.576.

End transcript
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Cofiwch y rhigwm talgrynnu hwn i’ch helpu:

Described image
Ffigur 5 Rhigwm talgrynnu

Gweithgaredd 8: Sgiliau talgrynnu

Ymarferwch eich sgiliau talgrynnu trwy gwblhau’r isod.

 1. Beth yw 24.638 wedi’i dalgrynnu i un lle degol?

 2. Beth yw 13.4752 wedi’i dalgrynnu i ddau le degol?

 3. Beth yw 203.5832 wedi’i dalgrynnu i ddau le degol?

 4. Beth yw 345.6794 wedi’i dalgrynnu i dri lle degol?

 5. Beth yw 3.65 wedi’i dalgrynnu i’r rhif cyfan agosaf?

 6. Beth yw £199.755 i’r geiniog agosaf?

 7. Beth yw £37.865 i’r bunt agosaf?

 8. Beth yw 61.607 kg i’r kg agosaf?

Ateb

 1. 24.6

 2. 13.48

 3. 203.58

 4. 345.679

 5. 4

 6. £199.76

 7. £38

 8. 62 kg

FSM_2_WELSH

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.