Mathemateg Pob dydd 2
Mathemateg Pob dydd 2

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 2

8 Canrannau

Mae gwahanol ffyrdd o weithio allan canrannau o symiau. Byddwn yn edrych yn awr ar y dulliau mwyaf cyffredin.

Described image
Ffigur 9 Disgowntiau canrannol mewn sêl

Noder: Gallwch ddefnyddio dull gwahanol i’r rhain. Efallai y byddwch yn defnyddio dulliau gwahanol gan ddibynnu pa ganran rydych yn ei chyfrifo. Gwnewch beth bynnag sy’n gweithio i chi.

FSM_2_WELSH

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.