Mathemateg Pob dydd 2
Mathemateg Pob dydd 2

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 2

9.2 Newid ffracsiwn yn ganran

Mae yna ddwy ffordd o wneud hyn.

Dull 1

I newid ffracsiwn yn ganran, lluoswch ef â 100 divided by one (yn y bôn, rydych yn lluosi’r rhif top â 100 a bydd y rhif gwaelod yn aros yr un peth).

Enghraifft: Newid three divided by four yn ganran

three divided by four × 100 divided by one = 300 divided by four

Mae hwn yn canslo i 75 divided by one = 75%

Noder: Cofiwch fod unrhyw beth dros 1 yn rhif cyfan. Os na fydd gennych 1 ar y gwaelod, bydd rhaid ichi rannu’r rhif top â’r rhif gwaelod i gael eich ateb terfynol.

Dull 2

Rhannwch dop y ffracsiwn â’r gwaelod (i fynegi’r ffracsiwn fel degolyn) ac yna lluosi’r ateb â 100.

Enghraifft: three divided by four = 3 ÷ 4 = 0.75

Described image
Ffigur 12 Wedi’i fynegi fel degolyn: 3 ÷ 4
 • 0.75 × 100 = 75%

Gweithgaredd 22: Newid ffracsiwn yn ganran

 1. Mynegwch y ffracsiynau hyn fel canrannau:

  • a.three divided by eight

    

  • b.nine divided by 10

    

  • c.four divided by five

Ateb

 1.  

  • a.37.5%

  • b.90%

  • c.80%

Nawr byddwch yn edrych ar newid ffracsiwn yn ddegolyn.

FSM_2_WELSH

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.