Mathemateg Pob dydd 2
Mathemateg Pob dydd 2

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 2

9.3 Newid ffracsiwn yn ddegolyn

Eto, mae yna ddwy ffordd o wneud hyn, y ddwy wedi’u seilio ar y ddau ddull uchod ar gyfer newid ffracsiwn yn ganran.

Dull 1

Enghraifft: Newid y ffracsiwn yn ganran a rhannu â 100

one divided by four × 100 divided by one = 100 divided by four sy’n canslo i 25 divided by one = 25%

Nawr troswch i ddegolyn trwy rannu â 100:

 • 25 ÷ 100 = 0.25

Dull 2

Enghraifft: Rhannwch dop y ffracsiwn â’r gwaelod

one divided by four = 1 ÷ 4 = 0.25.

Described image
Ffigur 13 Wedi’i fynegi fel degolyn: 1 ÷ 4

Gweithgaredd 23: Newid ffracsiwn yn ddegolyn.

Mynegwch y ffracsiynau hyn fel degolion:

 1. two divided by five

   

 2. one divided by eight

   

 3. three divided by 10

Ateb

 1. 0.4

 2. 0.125

 3. 0.3

Mae ffracsiynau a chanrannau’n ymdrin â hollti rhifau’n nifer benodol o gyfrannau, neu rannau cyfartal. Wrth ymdrin â’r pwnc nesaf sef cymhareb, byddwch yn rhannu meintiau’n nifer benodol o rannau, ond wrth rannu mewn cymhareb, nid ydych yn rhannu’n gyfartal. Efallai ei fod yn swnio’n gymhleth, ond byddwch wedi bod yn gwneud hyn ers ichi fod yn blentyn.

Crynodeb

Yn yr adran hon, rydych wedi:

 • dysgu am y berthynas rhwng ffracsiynau, degolion a chanrannau, a nawr yn gallu trosi rhwng y tri.

FSM_2_WELSH

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.