Mynd i'r prif gynnwys

Mae pedwar cyfwng wedi’u rhifo ar y raddfa sy’n mynd o 1200 i 1500. Mae tri marciwr rhwng pob cyfwng wedi’i rifo. Mae gan ‘(a)’ saeth sy’n pwyntio at yr ail farciwr ar ôl ‘1200’. Mae gan ‘(b)’ saeth sy’n pwyntio at y marciwr cyntaf ar ôl ‘1300’. Mae gan ‘(c)’ saeth sy’n pwyntio at y trydydd marciwr ar ôl ‘1500’.