Mynd i'r prif gynnwys

Mae pedwar cyfwng wedi’u rhifo ar y raddfa sy’n mynd o 100 i 400. Mae pedwar marciwr rhwng pob cyfwng wedi’i rifo. Mae gan ‘(a)’ saeth sy’n pwyntio at y trydydd marciwr ar ôl ‘100’. Mae gan ‘(b)’ saeth sy’n pwyntio rhwng yr ail a’r trydydd marciwr ar ôl ‘200’. Mae gan ‘(c)’ saeth sy’n pwyntio at y pedwerydd marciwr ar ôl ‘300’.