Mathemateg Pob dydd 2
Mathemateg Pob dydd 2

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 2

4 Tymheredd

Gall tymheredd gael ei gofnodi mewn graddau Celsius (°C) neu raddau Fahrenheit (°F). Yn Mathemateg Pob dydd 1 defnyddioch dablau trosi i’ch helpu i gymharu tymereddau wedi’u mynegi yn yr unedau gwahanol. Nawr byddwch yn edrych ar sut i drosi rhyngddyn nhw gan ddefnyddio fformiwlâu.

FSM_2_WELSH

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.