Mathemateg Pob dydd 2
Mathemateg Pob dydd 2

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 2

5 Darllen graddfeydd

Efallai y bydd angen ichi ddarllen graddfa i fesur maint o hylif, darllen mesuriad ar bren mesur, pwyso cynhwysion ar gyfer rysáit neu fesur tymheredd rhywun.

Gall darllen graddfeydd fod yn anodd oherwydd mae pob graddfa’n wahanol.

Er mwyn darllen graddfa’n gywir, mae angen ichi ofyn i’ch hun:

  • Fesul beth mae’r raddfa’n codi? Pa gamau neu gyfyngau mae’n eu defnyddio?

Noder: Gellir cyfeirio at y marciau ar raddfa fel unrhyw un o’r canlynol: cyfyngau, camau, cynyddiadau neu farcwyr. Yn aml defnyddir y termau hyn yn gydgyfnewidiol.

FSM_2_WELSH

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.