Mynd i'r prif gynnwys

Siart bar yn dangos y wybodaeth a ddarparwyd yn nhabl 6.

 3.1 Nodweddion siart bar