Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Edrych yn ôl, edrych ymlaen

Yn Sesiwn 1 gwnaethoch ddechrau edrych ar eich rolau, sgiliau a rhinweddau eich hun. Y pwynt allweddol yma oedd, drwy fyfyrio ar ein profiadau, ein bod yn dysgu rhywbeth sy'n ein helpu i symud ymlaen.

Mae Sesiwn 2 wedi dangos sut mae tynnu llinell amser o fudd wrth olrhain beth ddigwyddodd a phryd, a sut rydym yn teimlo am y profiadau hyn; beth rydym wedi'i ddysgu ohonynt a sut maent wedi helpu i'n llunio fel unigolion.

Rydych wedi bod yn edrych yn ôl ar eich profiadau mewn bywyd, neu gyfnod o'ch bywyd. Dangosodd llinellau amser Claire a Christine fod profiadau da a drwg a bod ffactorau eraill wedi dylanwadu ar eu llinellau amser.

Gweithgaredd 2.4 Dylanwadau a dewisiadau

Timing: Dylech dreulio tua 15 munud ar y gweithgaredd hwn.

Yn y sesiwn nesaf byddwch yn edrych ymlaen ac yn ystyried y ffactorau sy'n dylanwadu ar y dewisiadau rydych yn eu gwneud am eich dyfodol. I ddechrau arni, edrychwch ar Ffigur 2.7. Mae'r diagram gwe pry cop hwn yn ffordd graffig o ddangos cysylltiadau.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigur 2.5 Diagram gwe pry cop o brif ffactorau posibl bywyd Claire

Gan feddwl am yr amrywiaeth o ffactorau yn eich bywyd sy'n dylanwadu ar eich dewisiadau am y dyfodol, ceisiwch dynnu diagram gwe pry cop i chi'ch hun ar daflen Gweithgaredd 2.4 [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]   a ddarparwyd [link to asset 60]

NEU

Ewch i Weithgaredd 2.4 o'ch Cofnod Myfyrio. Pan fyddwch wedi cwblhau'r gweithgaredd, gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed y ddogfen eto.

CYM-WAM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored