Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Crynodeb

Nod y sesiwn hon oedd eich cael i feddwl am sut mae eich profiadau, gan gynnwys y rhai rydych wedi'u cael fel gofalwr, wedi eich helpu i ddatblygu sgiliau a rhinweddau.

A ydych wedi gallu adnabod y sgiliau a'r galluoedd rydych wedi'u datblygu fel gofalwr? A ydych yn rhannu'r rhai a danlinellwyd gan y gofalwyr yn y sesiwn hon? A oes gennych rinweddau eraill y mae eich rôl ofalu wedi eich helpu i'w datblygu?

Yn y sesiwn nesaf, byddwch yn ystyried sut y gallai'r sgiliau, y rhinweddau a'r galluoedd hyn fod yn berthnasol i'ch nodau yn y dyfodol - datblygiad personol, astudiaethau neu yrfa.

Sesiwn 4: Egluro fy nodau a chynllunio ar gyfer y dyfodol [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]

CYM-WAM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored