Mynd i'r prif gynnwys

Mae'r diagram gwe pry cop hwn yn dangos blwch yn y canol ag enw Suzanne ynddo, gyda llinellau'n mynd allan i flychau ychwanegol sy'n nodi gwahanol bobl a sefydliadau a all ei chefnogi. Y rhain yw Ray; mentor ysgrifennu; rhwydweithiau ysgrifennu; cyngor proffesiynol; ffrindiau; meibion; sefydliadau bwrsari.

 Cyflwyniad