Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Sesiwn 5: Nodi fy nghamau nesaf a ble y gallaf ddod o hyd i wybodaeth a chymorth

Cyflwyniad

Ffigur 5.1

Rydych wedi bod yn ystyried sut i weithio tuag at eich nodau a sut y gallwch helpu eich hun. Nawr mae gennych syniad o'r man rydych am ei gyrraedd a pha anawsterau y gallech eu hwynebu. Rydych hefyd yn ymwybodol pa agweddau ar eich bywyd a allai eich helpu. Mae angen help ar bob un ohonom i gyflawni ein nod mewn bywyd. A ydych yn adnabod unrhyw un a allai eich helpu a'ch cefnogi hefyd - aelodau o'r teulu, ffrindiau, cydweithwyr, staff canolfan gofalwyr neu eraill?

Gwrandewch ar Alana yn disgrifio'r cymorth a gaiff gan gynllun Gofalwyr Oedolion Ifanc yn NEWCIS, ei chanolfan gofalwyr leol.

Download this video clip.Video player: cym_s5_alana_video.mp4
Alana
O ran cefnogaeth, rydym yn mynd allan unwaith y mis gyda Gofalwyr sy'n Oedolion Ifanc. Os oes angen help arnoch, mae ar gael. Dwi'n cwrdd ag un o weithwyr Gofalwyr sy'n Oedolion Ifanc unwaith yr wythnos i siarad oherwydd dyw'r sefyllfa gartref ddim yn dda ar y foment. Mae'r gefnogaeth honno yn ddefnyddiol. Pe na bai'r gefnogaeth honno ar gael, dwi ddim yn credu y byddwn i yma oherwydd...mae'n anodd...yn anodd, mae bywyd yn anodd iawn, iawn.
End transcript
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Edrychwch ar y diagram gwe pry cop yn Ffigur 5.2, sy'n dangos rhwydwaith cymorth Claire.

Nawr edrychwch ar rwydwaith cymorth Suzanne.

CYM-WAM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored