Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Beth sydd yn y cwrs a sut mae ei ddefnyddio?

Ffigur 1

Mae Beth amdana i? yn cynnwys cymysgedd o fyfyrdod personol, syniadau am sut rydym yn dysgu o fyfyrio a gweithgareddau i chi roi cynnig arnynt eich hun.

Mae'n cynnwys astudiaethau achos o ofalwyr â llawer o wahanol brofiadau o gyflogaeth, addysg a gofalu. Mae'r astudiaethau achos hyn yn tynnu sylw at amrywiaeth o deithiau personol ac yn ystyried yr amgylchiadau a'r problemau a wynebir o ganlyniad i'w rôl ofalu.

Ceir pum sesiwn o fewn y cwrs sy'n cynnwys amrywiaeth o weithgareddau i'ch helpu i fyfyrio ar y canlynol:

Ym mhob un o'r pum sesiwn, fe'ch gwahoddir i gymharu eich profiadau chi â'r rhai a ddangosir a rhoi cynnig ar y tasgau unigol. Bydd pob adran yn cymryd tua awr i'w chwblhau.

Hefyd, ceir adran Rhagor o wybodaeth ar ddiwedd y cwrs, sydd â dolenni gwybodaeth a manylion cyswllt ar gyfer rhagor o adnoddau a chymorth.

CYM-WAM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored