Cyflwyniad i arweinyddiaeth i lywodraethwyr (Cymru)
Cyflwyniad i arweinyddiaeth i lywodraethwyr (Cymru)

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cyflwyniad i arweinyddiaeth i lywodraethwyr (Cymru)

Cyfeirnodau

Estyn (2016) Arweinyddiaeth a Gwella Ysgolion Cynradd, Medi, Caerdydd: Estyn. Ar gael yn: https://www.estyn.llyw.cymru/ sites/ www.estyn.gov.wales/ files/ documents/ Leadership%20and%20primary%20school%20improvement%20cy%20%20-%20new%20links.pdf [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]  (cyrchwyd 18 Medi 2019).

Guskey, T. (2002) ‘Does it make a difference?’, Educational Leadership, cyf. 59, rhif 6, tt. 45–7. Ar gael yn: https://www.open.ac.uk/ libraryservices/ resource/ article:100927&f=27809&f=27809 (cyrchwyd 18 Medi 2019).

Stoll, L. a Temperley, J. (2009) ‘Creative leadership: a challenge of our times’, School Leadership & Management, cyf. 29, rhif 1, tt. 65–78. Ar gael yn: https://core.ac.uk/ reader/ 111046579 (cyrchwyd 18 Medi 2019).

CYM_SGC_1a

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored