Mynd i'r prif gynnwys

Pedwar math o rieni a gofalwyr: ‘Mae'n well gan rieni a gofalwyr sydd wedi datgysylltu weld ymarferwyr yn cymryd cyfrifoldeb llawn ac yn bwrw ati â'r swydd. Mae'r rhieni a'r gofalwyr hyn yn penderfynu ymddiried yn hyfforddiant, proffesiynoldeb a sgiliau'r ymarferwr. Nid yw eu safbwynt yn awgrymu diffyg diddordeb, er y gall ymarferwyr ei ystyried felly.’ ‘Byddai rhieni a gofalwyr annibynnol yn hoffi chwarae rhan fawr yn nysgu eu plant ond nid oes ganddynt yr hyder i ysgogi hyn, neu maent yn teimlo bod y telerau a gynigir gan yr ymarferwyr yn anneniadol. Mae'n bosibl bod y rhieni a'r gofalwyr hyn yn cefnogi dysgu eu plant i ffwrdd o'r lleoliad. Felly, nid yw eu cefnogaeth yn weladwy i'r ymarferwyr, a all gredu nad oes gan y rhieni hyn unrhyw ddiddordeb.’ ‘Mae rhieni a gofalwyr cefnogol yn manteisio ar wahoddiadau ac awgrymiadau'r ymarferwyr. Mae cryn dipyn o orgyffwrdd yma â syniad Sharpe a Green (1975) o 'riant da' - yn gryno, rhieni a gofalwyr sy'n gwneud yr hyn y mae ymarferwyr yn ei awgrymu.’ ‘Ymddengys nad yw rhieni a gofalwyr anghyfrifol yn cefnogi ymarferwyr na dysgu eu plant. Yn wir, mewn achosion eithriadol, gall eu hagwedd ymddangos yn wrthgynhyrchiol i addysg eu plant.’

 3.1 Cydnabod mai unigolion yw rhieni a gofalwyr